Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, stejně jako potřeba informovat Vás o tom, k čemu, kým a jak jsou údaje využívány.

Respektujeme platné zákony a s Vašimi osobními údaji  nakládáme v souladu s GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a rádi zodpovíme otázky, které Vás možná napadají:

Kdo shromažďuje Vaše osobní údaje?

JOB – spolek pro inovace, sídlem Čapkova 803, Týniště nad Orlicí, IČ 68245301, provozovaná webová stránka: www.jobinovace.cz, www.jobiblog.cz.

Tel. kontakt: +420 604 611 977,  e-mail: vzdelavani@jobinovace.cz  

O jaké osobní údaje se jedná a proč jsou získávány?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte.

Nejčastěji se jedná o jméno a e‑mailovou adresu, na kterou jsou odeslány požadované materiály, přístupové údaje do členské sekce nebo na ně zasíláme náměty a inspirativní informace z oblasti, o kterou byl projeven zájem. Dále se může jednat o poskytování služeb a marketingové účely.

Jste-li zákazníky, Vaše fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány po dobu, o které sami rozhodnete, příp. po dobu, kdy budeme nabízet své služby. Všechny posílané e-maily jsou v zápatí opatřeny odhlašovacím odkazem. To pro případ, že byste si již nepřáli od nás dostávat žádné další zprávy.

Jsou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Chráníme tyto údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Vaše údaje nejsou poskytovány třetí straně.

Používání cookies pro měření  návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Prohlašujeme, že jako správci Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 Toto znění je účinné od 8. 6. 2020.