Webinář je zaměřen na reflexi ve výuce pro učitele cizích jazyků na 2. stupni základních škol a na středních školách.

Cíle webináře:

  • V rámci první části webináře se budeme zabývat tím, co si pod pojmem reflexe v cizím jazyce přestavujeme, k čemu reflexe slouží a seznámíme se s různorodými metodami reflexe ve výuce cizího jazyka.
  • Ve druhé části webináře se zaměříme na efektivní využití JOBích reflektivních karet ve skupinové i individuální reflexi při výuce cizího jazyka. Získáme praktické náměty a postupy pro žáky.

Každý účastník kurzu obdrží před konáním webináře sadu 36 anglických nebo francouzských reflektivních karet. 

Ostatní jazykové varianty připravujeme, webinář proto může být vhodný jako inspirace pro vyučující jiných jazyků.

Aktuální termín:
čtvrtek 24. března 2022

Časová dotace: 4 hodiny
Lektorky: Petra Zemanská, Jana Chrásková

Forma: online prostředí ZOOM
Webinář je akreditován.

Cena: 800 Kč
sada tištěných reflektivních karet AJ, nebo FJ v ceně webináře

 

Kontaktní osoba: Petra Koldinská, tel. 604 611 977, p.koldinska@jobvzdelavani.cz 

Co o webináři a kartách říkají účastníci?