Mentorské kurzy

Otevíráme dveře pro mentory

Mentorský výcvik je určen nejen pro ty, kdo se chtějí stát mentory, ale i pro všechny, kdo chtějí posilovat znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje potřebné k podpoře profesního rozvoje svého i svých kolegů pedagogů s cílem zvyšovat kvalitu výuky, pro všechny, kdo chtějí zlepšit svou komunikaci v práci i v rodině.

Doporučujeme:

 • budoucím interním i externím mentorům,
 • učitelům,
 • třídním učitelům,
 • uvádějícím učitelům,
 • fakultním učitelům,
 • vedoucím pracovníkům,
 • vedení oborových komisí,
 • lektorům,
 • metodikům,
 • průvodcům na školách apod.

 

Jedná se o 5 vzdělávacích dnů po 8 hodinách.

Součástí kurzu je také plnění „domácích tréninků”, ve kterých se procvičují dovednosti probírané v kurzu.

Kurzy jsou akreditovány.

Mentorský kurz I.

Základní kurz v Praze a Hradci Králové

Co budeme v kurzu I. trénovat:

 • vytvářet bezpečné prostředí pro komunikaci,
 • vést strukturovaný rozhovor, ve kterém se doberete k cíli,
 • stanovovat reálné cíle a způsoby reflexe,
 • klást účinné otevřené otázky, které nejsou ohrožující a pomáhají řešit situaci,
 • analyzovat učební (či jinou) situaci a identifikovat její potenciál,
 • dávat rozvojovou zpětnou vazbu, která pomůže ostatním růst,
 • zvládnout vedení rozhovorů na obtížná témata,
 • aktivně vytvářet prostor pro profesní sdílení.

Mentorský kurz II.

Navazující kurz / pro pokročilé v Hradci Králové

Co vás v kurzu II. čeká:

 • trénink, trénink a zase trénink kladení výtěžných otázek,
 • techniky aktivního naslouchání, dávání popisné zpětné vazby,
 • reflektování mentorských zkušeností z domácího tréninku,
 • mentorování obtížného klienta,
 • hranice mezi vedením a řízením,
 • skupinový mentoring,
 • seznámení s prvky školní kultury a tipy na její posun,
 • trénink vzorců chování, které zasahují do (nejen) mentorských vztahů,
 • pět triků, jak se dostat do/z vztahové nepohody,
 • společné učení, sdílení zkušeností, podporu profesního růstu.

Do pokročilého kurzu je po domluvě možné vstoupit i bez absolvování Mentorského kurzu I. Podmínkou je absolvování obdobného kurzu u jiné organizace.

Více informací: b.pospisilova@jobvzdelavani.cz

Zajímá vás více?
Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů