Jsme tým učitelů, ředitelů, lektorů a mentorů. Společně usilujeme o to, aby se každé dítě učilo naplno, smysluplně a s radostí.

V životě potřebuji, aby mi věci dávaly smysl, a protože kolem nás je toho dost, co smysl nedává, hledám. Tento životní postoj pro mě dobře vyjadřuje Bible: „Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí?" Jsem rád v JOBu i na seminářích obklopen lidmi, kteří hledají, také proto mi naše práce dává smysl.
Zdeněk Dlabolaředitel Sekce vzdělávání ve školství, jednatel JOB – spolek pro inovace
Nepřestává mne fascinovat poznávání života a tajemství neuvěřitelného světa kolem nás. Věřím, že takové žasnutí, objevování a práce na sobě i na světě kolem nás má být i součástí dnešní české školy. Spolu s dalšími JOBími lektory a mentory usiluji o to, aby čas českých dětí strávený v našich školách byl užitečný, smysluplný, plný AHA momentů, radosti z učení samotného a měl dopad na lepší kvalitu života těchto dětí. Když zrovna neučím, dobíjím baterky časem s rodinou, dlouhými procházkami přírodou, v divadle, kině či na koncertě. Jsem amatérská zahradnice s velkou ambicí a malými výsledky a vášnivá knihomolka. Snad ještě více mne po dvaceti letech ve školství baví učit a učit se.
Barbara Pospíšilovákoordinátor projektů a rozvojových aktivit
Pracovala jsem jako učitelka matematiky a zeměpisu na základní škole. Zdálo se mi, že mé práci něco chybí. Hledala jsem nové možnosti a přihlásila jsem se do kurzu „Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory“. Díky JOBu jsem začala o svojí práci přemýšlet jinak. Před „oponou“ se věnuji mentorské a lektorské činnosti, „za oponou“ pomáhám s finančním řízením. Nyní jsem na mateřské dovolené a užívám si čas s Aničkou. Mám ráda procházky přírodou.
Radka Havelkováfinanční řízení
Jsem mamkou tří dětí, které mě každým dnes utvrzují v přesvědčení, že každý je jedinečný. I když to není jednoduché, snažím se hledat cesty, jak podporovat v rozvoji své děti, ale i ty, se kterými se setkávám ve škole. Baví mě být dětem průvodcem na jejich cestě za poznáním a pozorovat, jak nakládají se zodpovědností za vlastní učení. Ráda si dělám věci po svém a hledám příležitosti, jak využít svou kreativitu. Ať je to plánování v centrech aktivit, příprava metodického kurzu pro učitele nebo výroba jarních truhlíků na okna našeho domu či pečení koláčů. Mým osobní cílem je přijímat své okolí s vědomím, že koná, tak nejlépe dokáže.
Petra Keprtovákoordinátorka dílčích projektů, lektorka
Baví mě prozkoumávat cesty. Nejen ty do vzdálených končin světa, ale i ty, které vedou v různých situacích ke zvládnutelným řešením. Ráda pitvám procesy na kousky a hledám, co by se dalo udělat jinak a užitečněji. V jobím týmu spolupracuji jako mentor a lektor v projektu Growth Mindset – podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení a v projektu reflektovaných praxí pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Učit (se) spolu. Mou srdcovou záležitostí jsou český jazyk a hodnocení ve formativní funkci. Vážím si toho, že mohu být někomu partnerem v procesu jeho i svého učení. Mám ráda svou chlapskou rodinu, dlouhé snídaně, dlouhé letní i zimní večery a dlouhé cesty za poznáním v debatách, knížkách a cizích zemích. Věřím, že hledání má smysl.
Kateřina Adamikoordinátorka dílčích projektů
U JOBíků pracuji jako vedoucí kaceláře. Jsem ten človíček „za oponou“, který se stará zejména o administrativní a organizační záležitosti….aneb „Service Woman“ zároveň jsem maminka dvou holčiček a pro ně bych si přála právě takové učitele, přístup a celkové pojetí školství, o jaké se Jobíci snaží a šíří do světa, kde žáček je na prvním místě.
Petra Koldinskávedoucí kanceláře
Jsem učitelka na základní škole a baví mě hledat nové cesty v oblasti vzdělávání. Zajímám se o přírodu, zdravý životní styl a jógu. Chci, aby moje výuka mířila za hodnotnými cíli, vzbudila u žáků zájem o učení a podporovala partnerské vztahy ve třídě. A právě JOB mě v mé snaze velmi podpořil a pomohl mi proklestit ještě neprobádané cestičky. Přála bych si, aby se stejné podpory dostalo všem učitelům. Věřím, že k tomu mohou přispět články na blogu, kurzy JOBu i mentoring.
Nina SuchomelováPR a marketing